Trang chủ Liên hệ

Chào mừng đến với USPC!

Trụ sở chính: NHÀ MÁY BỘT CÁ VÀ DẦU CÁ BẾN CÁT

Địa chỉ: Ấp Ông Chài, xã Cây Trường, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0650.3586566 - 0650.3586568

Fax: 0650.3586567

Thông tin chung: fishmeal@uspc.com.vn

Kinh doanh: sales@fishoilbc.com

Hành chính: mt@uspc.com.vn

Website: www.bencatfishmeal.com.vn

Thông tin liên hệ